FANDOM


แต่ละแคลนสามารถส่งตัวแทนที่แต่ละแคลนเลือกเพื่อเป็น Contact Point ที่แอดมินจะฝาก Code Item ให้ไปแจกในแคลนประจำทุกเดือน ซึ่งต้องใช้หลักฐานการยืนยันตัวส่ง Inbox หาแอดมินดังนี้

1.ตัวแทนแคลนขอให้อยู่ในตำแหน่ง Leader ถึง Deputy Leader เท่านั้น

2.ถ่ายภาพหน้าต่างระบบแคลนที่เห็นชื่อตัวละครของตัวแทนแคลน (ตัวอย่างตามภาพ) พร้อมแจ้ง nJoy ID ส่งมาใน Inbox ของแอดมิน

Ss09

3.หากตัวแทนนำ Code Item ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ทำการแจกให้กับสมาชิกแคลน ตรวจสอบพบมีโทษแบน 30 วันขึ้นไป

4.กรณีแคลนเล็กๆ สามารถส่งตัวแทนขอรับ Code Item ได้แต่จำนวน Code ที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกแคลนและการพิจารณาของแอดมิน

หมายเหตุ : Code Item ที่แจกในแต่ละเดือน 1 ไอดีสามารถเติมซ้ำได้ 5 ครั้งเท่านั้นไม่ว่าจะรับมาจากช่องทางใดๆ ก็ตาม